วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 19:49 น.

มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

ทะเบียนเลขที่ 8 วันที่จดทะเบียน 21 กุมภาพันธ์ 2492
บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนน่าฟีอ๊ะฮ์ ลำนายโส ซอย เคหะร่มเกล้า 64
ถนน - แขวง คลองสองต้นนุ่น
เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10520 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์(ลำนายโส)

 

ที่ตั้ง

86/1 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เลขหมายทะเบียน

8

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

21  กุมภาพันธ์  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

นายสุรินทร์  ต่ายหลี

ตำแหน่งอิหม่าม

นายมิตร  กะแตเซ็ง

ตำแหน่งคอเต็บ

นายเลาะ  อิสมัญ

ตำแหน่งบิหลั่น

·       ประวัติความเป็นมา

มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์เริ่มก่อสร้างมัสยิดเมื่อ พ.ศ. 2431 เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง และได้มีการซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีสภาพให้เหมาะสมและแข็งแรง เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา

ต่อมาได้รื้ออาคารเก่าเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2493 ต่อมาใน พ.ศ. 2499 ซ่อมแซมบูรณะอาคารใหม่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาตลอดมา จนกระทั้งปี พ.ศ. 2540 ปลายปี คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด มีความคิดเห็นเสนอแนะให้ก่อสร้างอาคารใหม่เพราะอาคารหลังเดิมคับแคบ เพราะสัปปุรุษเพิ่มมากขึ้น อาคารก็แคบไม่พอกับสัปปุรุษของมัสยิด จึงมีความเห็นให้ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อความเหมาะสม

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 เริ่มวางรากฐานอาคารมัสยิด ซึ่งเป็นอาคารมัสยิดในปัจจุบัน

·          รายนามอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด

ตำแหน่งอิหม่าม

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายสุรินทร์  ต่ายหลี

พ.ศ. 2492

2.       นายวุฒิ  อิสมัญ

พ.ศ. 2492 – 17 กันยายน 2537

3.       นายบัณฑิต  อิสมัน

31 ธันวาคม 2537 – 10 ธันวาคม 2551

4.       นายประสิทธิ์  กะแตเซ็ง

11 เมษายน 2552 – 11 ธันวาคม 2553

5.       นายลือชัย  อิสมัญ

19 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายมิตร  กะแตเซ็ง

พ.ศ. 2492

2.       นายบัณฑิต  อิสมัน

พ.ศ. 2492 – 17 กันยายน 2537

3.       นายเสนีย์  อิสมัน

31 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายเลาะ  อิสมัญ

พ.ศ. 2492

2.       นายประสิทธิ์  กะแตเซ็ง

พ.ศ. 2492 – 3 เมษายน 2552

3.       นายธีรยุทธ  ทารักษ์

11 เมษายน 2552 - ปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 226 ครอบครัว  จำนวน 936 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 463 คน
 - เพศหญิง 473 คน
 - รวม 936 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 47 คน
 - เพศหญิง 44 คน
 - รวม 91 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 416 คน
 - เพศหญิง 429 คน
 - รวม 845 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 334 คน
 - เพศหญิง 342 คน
 - รวม 676 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 82 คน
 - เพศหญิง 87 คน
 - รวม 169 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 086-412-2081
อีเมล -
เว็บไซต์ https://masjid.islamicbangkok.or.th/masjid/id/21504
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

แผนที่ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

Scroll To Top