วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 08:43 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


ข้อมูลของ นายสะมะแอ  กะแตเซ็ง
นายสะมะแอ  กะแตเซ็ง

นายสะมะแอ  กะแตเซ็ง

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสะมะแอ  กะแตเซ็ง
ชื่อมุสลิม :   
ซำมะแอน
อาชีพ :   
รับจ้าง
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
7 กันยายน 2562
วันหมดวาระ :   
6 กันยายน 2566
ที่อยู่
แขวง :   
มีนบุรี
เขต :   
มีนบุรี
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
ประถมปีที่ 4
ประสบการณ์การทำงาน
คณะกรรมการมัสยิด 2 วาระ (8ปี)
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

Scroll To Top