วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 12:36 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


ข้อมูลของ นายประเสริฐ  บินอานัด
นายประเสริฐ  บินอานัด

นายประเสริฐ  บินอานัด

ชื่อ - นามสกุล :   
นายประเสริฐ  บินอานัด
ชื่อมุสลิม :   
เราะห์มัด
อาชีพ :   
ทำหญ้า
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
7 กันยายน 2562
วันหมดวาระ :   
6 กันยายน 2566
ที่อยู่
แขวง :   
คลองสองต้นนุ่น
เขต :   
ลาดกระบัง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10520
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประสบการณ์การทำงาน
คณะกรรมการมัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์ ลำนายโส 3 วาระ (12ปี)
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

Scroll To Top