วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:53 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


ข้อมูลของ นายธีรยุทธ  ทารักษ์
นายธีรยุทธ  ทารักษ์

นายธีรยุทธ  ทารักษ์

ชื่อ - นามสกุล :   
นายธีรยุทธ  ทารักษ์
ชื่อมุสลิม :   
บาฮาอุุดีน
อาชีพ :   
ครูสอนศาสนา
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
บิหลั่น
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
11 เมษายน 2552
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
คลองสองต้นนุ่น
เขต :   
ลาดกระบัง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10520
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประสบการณ์การทำงาน
ทำหน้าที่ บิหลั่น ปี 2552-จนถึงปัจจุบัน
ครูสอนศาสนาโรงเรียนอิสลามมู่ต้าอัลเล็ม ลำนายโส
รายละเอียดอื่นๆ
คณะกรรมการมัสยิด (บิหลั่น)


กลับสู่หน้า มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

Scroll To Top