วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 10:40 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


ข้อมูลของ นายอดุลย์  กะแตเซ็ง
นายอดุลย์  กะแตเซ็ง

นายอดุลย์  กะแตเซ็ง

ชื่อ - นามสกุล :   
นายอดุลย์  กะแตเซ็ง
ชื่อมุสลิม :   
อับดุสซอมัด (จูมัด)
อาชีพ :   
รับจ้าง
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
7 กันยายน 2562
วันหมดวาระ :   
6 กันยายน 2566
ที่อยู่
แขวง :   
คลองสองต้นนุ่น
เขต :   
ลาดกระบัง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10520
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพลีลา
มะเซาะห์ฮ่าตุดดีน 2

ประสบการณ์การทำงาน
ประธานชุมชนน่าฟีอ๊ะฮ์ ลำนายโส ตั้งแต่ปี 2548-จนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดอื่นๆ
คณะกรรมการมัสยิด ฝ่ายทะเบียน


กลับสู่หน้า มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

Scroll To Top