วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 12:13 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


ข้อมูลของ นายฮารุณ  อิสมาแอล
นายฮารุณ  อิสมาแอล

นายฮารุณ  อิสมาแอล

ชื่อ - นามสกุล :   
นายฮารุณ  อิสมาแอล
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
ครูสอนศาสนา
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 พฤษภาคม 2552
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
แสนแสบ
เขต :   
มีนบุรี
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
สายสามัญ จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ศาสนา จบการศึกษาระดับ ซานาวี สถานศึกษา ท่าอิจศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้ช่วยอิหม่าม มัสยิด เราะห์มาตู้ลอิสลามนียะฮ์
รายละเอียดอื่นๆ
ครูดีเด่น ประจำปี 2551


กลับสู่หน้า มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

Scroll To Top