วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 10:04 น.

มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

ทะเบียนเลขที่ 10 วันที่จดทะเบียน 25 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุวินทวงศ์ 7
ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  59  หมู่ 4  ซอยสุวินทวงศ์ 7  ถนนสุวินทวงศ์  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510

เลขหมายทะเบียน

10

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25  มีนาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีลีม     สุวรรณมณี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายกั๊ก             โต๊ะหมัน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอารี            สุไลมาน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

            มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะหลังเก่าเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2492 ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ได้อยู่แต่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม จำทำการรื้อถอนประมาณปี พ.ศ. 2549 ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2551 เพื่อที่จำได้ทำการละหมาดได้

            ในปัจจุบันมีกิจกรรมหลายอย่างที่มัสยิดจัดทำเพื่อหารายได้ก่อสร้างมัสยิด เช่นการจัดทำรายการวิทยุเพื่อการศึกษาเราะหฺมาตุ้ลอิสลาม FM 105.75 MHZ เวลา 04.00 น.-19.00 น. ทุกวัน

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายหะยีลีม         สุวรรณมณี

พ.ศ.     2492

2.นายมาน              บัวเจริญ

พ.ศ.     2520

3.นายสมาน           โซ๊ะลี

พ.ศ.     2531  -  1ธ.ค.2549

4.นายอารีย์             บัวเจริญ

พ.ศ.     2550  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายกั๊ก                โต๊ะหมัน

พ.ศ.     2492

2.นายยาฟัก            มัดมิน

พ.ศ.     2520

3.นายอารีย์             บัวเจริญ

พ.ศ.     2541  -  12 ธ.ค.2549

4.นายฮารุณ            อิสมาแอล

พ.ศ.     2552  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอารี              สุไลมาน

พ.ศ.     2492

2.นายหวังหมัด      หวังเกษม

พ.ศ.     2552  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1.นายเซ็น                  เด่นตี

7.นายมานพ                     บินยูซบ

2.นายสายหยุด           นิเงาะ

8.นายจรัล                         บัวเจริญ

3.นายอารี                   เสมสมบุญ

9.นายประสาน                  ศรีสมทรง

4.นายมนตรี               หวังเกษม

10.นายเฉลิมชัย                  มัดทิ

5.นายอุสมาน             สมานกุล

11.นายอุมา                         เล็มเมาะ

6.นายสมบัติ               นิเงาะ

12.นางลมูล                         ชาหอม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1.นายประสาร                 ศรีสมทรง

7.นายสง่า                          บัวเจริญ

2.นายอุมา                 เล็มเมาะ

8.นายเซ็น                     เด่นตี

3.นายสมหวัง           เหมศิริ

9.นายสมคิด                  ขุนเณร

4.นายณรงค์              แหลมสัน

10.นายมานพ                บินยูซบ

5.นายอุสมาน            สมานกุล

11.นายอารี                     เสมสมบุญ

6.นายทองดี               เนียงพา

12.นางลมูล                    ชาหอม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2544

1.นายสง่า                       บัวเจริญ

7.นายสมคิด                     ขุนเณร

2.นายประสาร                ศรีสมทรง

8.นายมานพ                     บินยูซบ

3.นายอารี                        เสมสมบุญ

9.นายก๊บ                          ติ๊นา

4.นายไพโรจน์                มติภักดี

10.นายสมหวัง                 เหมศิริ

5.นายเซ็น                        เด่นตี

11.นายอุสมาน                  สมานกุล

6.นายดอเลาะ                   เด่นตี

12.น.ส.วรรณา                  แย้มรับศรีคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 123 ครอบครัว  จำนวน 624 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 326 คน
 - เพศหญิง 298 คน
 - รวม 624 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 62 คน
 - เพศหญิง 53 คน
 - รวม 115 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 264 คน
 - เพศหญิง 245 คน
 - รวม 509 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 227 คน
 - เพศหญิง 206 คน
 - รวม 433 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 37 คน
 - เพศหญิง 39 คน
 - รวม 76 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


โทรศัพท์ 02 9148299, 02 9148300
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook มัสยิด เราะห์มาตุ้ลอืสลามียะห์ บ้านเกาะ
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

แผนที่ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

Scroll To Top