วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:05 น.

มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

ทะเบียนเลขที่ 10 วันที่จดทะเบียน 25 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุวินทวงศ์ 7
ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ

 

ที่ตั้ง

59 หมู่ 4 ซอยสุวินทวงศ์ 7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

เลขหมายทะเบียน

10

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25  มีนาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

นายหะยีลีม  สุวรรณมณี

ตำแหน่งอิหม่าม

นายกั๊ก  โต๊ะหมัน

ตำแหน่งคอเต็บ

นายอารี  สุไลมาน

ตำแหน่งบิหลั่น

·       ประวัติความเป็นมา

มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะหลังเก่าเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2492 ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ได้อยู่แต่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม จำทำการรื้อถอนประมาณปี พ.ศ. 2549 ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2551 เพื่อที่จำได้ทำการละหมาดได้

ในปัจจุบันมีกิจกรรมหลายอย่างที่มัสยิดจัดทำเพื่อหารายได้ก่อสร้างมัสยิด เช่นการจัดทำรายการวิทยุเพื่อการศึกษาเราะหฺมาตุ้ลอิสลาม FM 105.75 MHZ เวลา 04.00 น.-19.00 น. ทุกวัน

·          รายนามอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด

ตำแหน่งอิหม่าม

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายหะยีลีม  สุวรรณมณี

25 มีนาคม 2492

2.       นายมาน  บัวเจริญ

5 กุมภาพันธ์ 2520 – (ตาย)

3.       นายสมาน  โซ๊ะลี

1 มกราคม 2531 – 1 ธันวาคม 2549 

4.       นายอารีย์  บัวเจริญ

17 มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายกั๊ก  โต๊ะหมัน

25 มีนาคม 2492

2.       นายยาฟัก  มัดมิน

5 กุมภาพันธ์ 2520 -

3.       นายอารีย์  บัวเจริญ

9 พฤษภาคม 2541 – 12 ธันวาคม 2549 

4.       นายฮารุณ  อิสมาแอล

9 พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบัน

 ตำแหน่งบิหลั่น

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายอารี  สุไลมาน

25 มีนาคม 2492 – 28 มกราคม 2550 

2.       นายหวังหมัด  หวังเกษม 

9 พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 544 ครอบครัว  จำนวน 1,749 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 899 คน
 - เพศหญิง 850 คน
 - รวม 1,749 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 180 คน
 - เพศหญิง 173 คน
 - รวม 353 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 719 คน
 - เพศหญิง 677 คน
 - รวม 1,396 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 596 คน
 - เพศหญิง 555 คน
 - รวม 1,151 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 123 คน
 - เพศหญิง 122 คน
 - รวม 245 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


โทรศัพท์ 02 9148299, 02 9148300
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ https://masjid.islamicbangkok.or.th/masjid/id/40512
Facebook มัสยิด เราะห์มาตุ้ลอืสลามียะห์ บ้านเกาะ
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

แผนที่ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

Scroll To Top