วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 06:02 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)


ข้อมูลของ นายหวังหมัด  หวังเกษม
นายหวังหมัด  หวังเกษม

นายหวังหมัด  หวังเกษม

ชื่อ - นามสกุล :   
นายหวังหมัด  หวังเกษม
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
รับจ้าง
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
บิหลั่น
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 พฤษภาคม 2552
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
คลองจั่น
เขต :   
บางกะปิ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10240
การศึกษา
สายมัญ จบการศึกษาระดับ ป.4 สถานศึกษา โรงเรียนวัดเปร็งไพบูลธัญญาหาร
ศาสนา จบการศึกษาระดับ ซานาวี สถานศึกษา อิดฮาดร์อุลูมุดดีน


ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ  (บ้านเกาะไผ่เหลือง)

Scroll To Top