วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 11:02 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)


ข้อมูลของ นายเชากี  ยูซุฟี
นายเชากี  ยูซุฟี

นายเชากี  ยูซุฟี

ชื่อ - นามสกุล :   
นายเชากี  ยูซุฟี
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
-
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
15 พฤศจิกายน 2563
วันหมดวาระ :   
14 พฤศจิกายน 2567
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
-
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ


กลับสู่หน้า มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)

Scroll To Top