วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:09 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)


ข้อมูลของ นายสมโภชน์  ไวถนอมสัตว์
นายสมโภชน์  ไวถนอมสัตว์

นายสมโภชน์  ไวถนอมสัตว์

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมโภชน์  ไวถนอมสัตว์
ชื่อมุสลิม :   
อหมัด
อาชีพ :   
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อีเมล :   
Somphodcooper@gmail.com
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
-
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
15 พฤศจิกายน 2563
วันหมดวาระ :   
14 พฤศจิกายน 2567
ที่อยู่
แขวง :   
บางอ้อ
เขต :   
บางพลัด
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10700
การศึกษา
ปริญญาตรี    การศึกษาบัณฑิต           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา)
ปริญญาโท    การศึกษามหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ประสบการณ์การทำงาน
อาจารย์  โรงเรียนเสสะเวชวิทยา   2529 - 2557
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  2558- ปัจจุบัน
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)

Scroll To Top