วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:39 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)


ข้อมูลของ นายหมัดอร่าม  ทรงศิริ
นายหมัดอร่าม  ทรงศิริ

นายหมัดอร่าม  ทรงศิริ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายหมัดอร่าม  ทรงศิริ
ชื่อมุสลิม :   
หมัดอร่าม
อาชีพ :   
รับจ้าง
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
อิหม่าม
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
15 พฤศจิกายน 2563
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
บางอ้อ
เขต :   
บางพลัด
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10700
การศึกษา
-โรงเรียนคลอง 15 สายกลาง(กิตารีศึกษาคาร)
-โรงเรียนอิสลามฉะเชิงเทรา ปากบึงสิงห์โต
-โรงเรียนธรรมนุสรณ์ คลองสิบแปด ฉะเชิงเทรา
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)

Scroll To Top