วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 11:24 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)


ข้อมูลของ นายภิรมย์  ศุภพาณิชย์
นายภิรมย์  ศุภพาณิชย์

นายภิรมย์  ศุภพาณิชย์

ชื่อ - นามสกุล :   
นายภิรมย์  ศุภพาณิชย์
ชื่อมุสลิม :   
อิสมาอีล
อาชีพ :   
ค้าขาย/ธุรกิจ
อีเมล :   
phi1964@hotmail.com
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
-
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
15 พฤศจิกายน 2563
วันหมดวาระ :   
14 พฤศจิกายน 2567
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10700
การศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางอ้อศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์จอห์น
- ปริญญา/อุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)
                                  : สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ (NIDA) หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่น 37
                                 
ประสบการณ์การทำงาน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : งานพัฒนาอุตสาหกรรม/งานวิชาการ 15 ปี
- สมาคมนักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย : ผู้จัดการ 2 ปี
- บริษัท วงจินโดเวย์ (ปตท.) จก. : ผู้บริหารโครงการ
- ธุรกิจส่วนตัว : เปิดร้าน PIZZA , ซักอบรีด , ค้าขายที่ DUBAI UAE
- ปัจจุบันเปิดธุรกิจขายอุปกรณ์ตกปลา ครบวงจร
รายละเอียดอื่นๆ
- กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางอ้อศึกษา
- อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมัสยิด , โรงเรียน , สมาคม
- เลขานุการ กรรมการกองทุนซะกาต มัสยิดบางอ้อ
- เลขานุการ กรรมการโรงเรียนด้านศาสนา หลักสูตรมักตับ มัสยิดบางอ้อ


กลับสู่หน้า มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)

Scroll To Top