วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:39 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)


ข้อมูลของ นางอุไร  มูฮำหมัด
นางอุไร  มูฮำหมัด

นางอุไร  มูฮำหมัด

ชื่อ - นามสกุล :   
นางอุไร  มูฮำหมัด
ชื่อมุสลิม :   
ไลลา
อาชีพ :   
แม่บ้าน
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
-
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
15 พฤศจิกายน 2563
วันหมดวาระ :   
14 พฤศจิกายน 2567
ที่อยู่
แขวง :   
บางอ้อ
เขต :   
บางพลัด
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10700
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดฉัตรแก้งจงกลณี
ประสบการณ์การทำงาน
- ขายอาหารไทย , ขนมไทย
- ทำหารตามสั่งงานเลี้ยงต่าง ๆ
รายละเอียดอื่นๆ
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านขนมโบราณ จากสำนักงานเขตบางพลัด
- ได้รับโล่ดีเด่น จากมัสยิดบางอ้อ
- เข้าร่วมโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้


กลับสู่หน้า มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)

Scroll To Top