วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 11:59 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


ข้อมูลของ นายวิชัย  สะอิ๊นะ
นายวิชัย  สะอิ๊นะ

นายวิชัย  สะอิ๊นะ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวิชัย  สะอิ๊นะ
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
1 พฤษภาคม 2564
วันหมดวาระ :   
30 เมษายน 2568
ที่อยู่
แขวง :   
ทรายกองดินใต้
เขต :   
คลองสามวา
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดกามาลุลอิสลาม

Scroll To Top