วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 11:16 น.

มัสยิดกามาลุลอิสลาม

มัสยิดกามาลุลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 6 วันที่จดทะเบียน 21 ธันวาคม 2491
บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ประชาร่วมใจ 48
ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4
  • จัดทำทะเบียนสัปปุรุษให้เป็นปัจจุบัน

    จัดทำทะเบียนสัปปุรุษให้เป็นปัจจุบัน

               คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดกมาลุลอิสลาม  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ  จัดทำแบบสำรวจประชากร ของสัปปุรุษมัสยิดกมาลุลอิสลาม  โดยได้เริ่มดำเนินการสำรวจตั่งแต่  ตันปี  60  คาดว่าจะเสร็จสมบูญ    เดือน  มิถุนายน  60    และได้รับความกรุณาจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ  ช่วยลงแบบสำรวจข้อมูล  ออนไลย์เพื่อจะได้เป็นข้อมูลแบบปัจจุบัน   และสามารถเรียกข้อมูลทา ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


มัสยิดกามาลุลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  129  ซอยประชาร่วมใจ  48   ถนนประชาร่วมใจ   แขวงทรายกองดินใต้   เขตคลองสามวา   กรุงเทพ  มหานคร  10510

เลขหมายทะเบียน

6

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

21  ธันวาคม   2491

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีนุช        ขำเดช

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฮาซัน           เลมบราฮิม

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสวัสดิ์           สะอิ๊นะ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายหะยีนุช          ขำเดช

พ.ศ.        2491

2.        2.นายสนั่น              ขำเดช

พ.ศ.         2491 -  27 มิ.ย.2521

3.นายวินัย               สะมะอุน

พ.ศ         .2523 -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายอนันต์            เล็มบาราฮีม

พ.ศ.       2491

2.นายพีระพงษ์        ฮะซัน

พ.ศ.        2543 -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสวัสดิ์           สะอิน๊ะ

พ.ศ.       2491

2. นายจรัล               ยิดนรดิน

พ.ศ.        2543 -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1.นายบัณฑิตย์                สะมะอุน

7.นายสุไฮนี                  ขำมิน

2.นายประสิทธิ์               จิ๊งะ

8.นายยะยา                    มินยี

3.นายทองดี                   โซ๊ะมัน

9.นายมูฮำหมัด             สลาม

4.นายสมาน                     อารีย์

10.นายอำนวย               ยูฮันเงาะ

5.นายวิชัย                        สะอิ๊นะ

11.นางกุลนารี               นุสและ

6.นายสุทัศน์                    ยิดนรดิน

12.นายสุเกศ                  พุ่มอ่อน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1.นายบัณฑิตย์              สะมะอุน

7.นายสุทัศน์                  ยิดนรดิน

2.นายประสิทธิ์              จิ๊งะ

8.นายสุไฮนี                   ขำมิน

3.นายทองดี                   โซ๊มัน

9.นายยะยา                    มินยี

4.นายสมาน                    อารีย์

10.นายมูฮำหมัด           สลาม

5.นายวิชัย                       สะอิ๊นะ

11.นายฮำนวย               ยูฮันเงาะ

6.นายประเสิฐ                 ยูฮันเงาะ

12.นางกุลนารี               นุสและ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2543

1.นายประเสริฐ            อิบรอเฮม

7.นายสุไฮนี                 ขำมิน

2.นายทองดี                 โซ๊ะมัน

8.นายสม                      โต๊ะยีอิ๊ด

3.นายปรีชา                   ฮะเด็น

9.นายการีม                   พุ่มอ่อน

4.นายประสิทธิ์             จิ๊งะ

10.นายสุทัศน์               ยิดนรดิน

5.นายยะยา                    มินยี

11.นายสมปอง              ยูฮันเงาะ

6.นายวิชัย                     สะอิ๊นะ

12.นางกุลนารี               นุสและ

ตำแหน่งกรรมการ   3/12/2559-2/12/2563


1. นาย  สุทัศน์  ยิดนรดิน
2 .นาย  สมาน   อารีย์
3 . นาย  ภูวดล   บาการี
4 .นาย  มูฮำหมัด   สลาม
5 .นาย  ทองดี     โซ๊ะมัน
6. นาย  วิชัย     สะอิ๊นะ
7. นาย  บัณฑิตย์   สะมะอุน
8.นาย  ศุภเลิศ  ศรีบ้านดอน
9.นาย  อำนวย  ยูฮันเงาะ
10. นาง กุลนารี  นุสและ
11.นาง  วารี    แชขำ
12. นางศรินทิพย์  เสมอภพ


คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 2,051 ครอบครัว  จำนวน 7,163 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 3,462 คน
 - เพศหญิง 3,701 คน
 - รวม 7,163 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 652 คน
 - เพศหญิง 686 คน
 - รวม 1,338 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 2,810 คน
 - เพศหญิง 3,015 คน
 - รวม 5,825 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 2,386 คน
 - เพศหญิง 2,471 คน
 - รวม 4,857 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 424 คน
 - เพศหญิง 544 คน
 - รวม 968 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


โทรศัพท์ 02-543-7369
โทรสาร -
มือถือ 081-306-6966
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดกามาลุลอิสลาม

แผนที่ มัสยิดกามาลุลอิสลาม

Scroll To Top