วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:32 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายฮัมดูน  หะซาเล็ม
นายฮัมดูน  หะซาเล็ม

นายฮัมดูน  หะซาเล็ม

ชื่อ - นามสกุล :   
นายฮัมดูน  หะซาเล็ม
ชื่อมุสลิม :   
ฮัมดูน
อาชีพ :   
ครู
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
วิชาการ
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
2 ตุลาคม 2567
ที่อยู่
แขวง :   
สวนหลวง
เขต :   
สวนหลวง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
ปริญญาตรีด้านศาสนา
มหาวิทยาลัย Selangor International Islamic University College (Malaysia)
ประสบการณ์การทำงาน
ครูสอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม  คลองตัน กทม.
รายละเอียดอื่นๆ
ผู้ร่วมก่อตั้ง กลุ่ม Youth Power  Khlongtan


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top