วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 11:17 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายภาคภูมิ  แจ้งเดชา
นายภาคภูมิ  แจ้งเดชา

นายภาคภูมิ  แจ้งเดชา

ชื่อ - นามสกุล :   
นายภาคภูมิ  แจ้งเดชา
ชื่อมุสลิม :   
อับดุลรอซีด
อาชีพ :   
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
สัมพันธ์ชุมชน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
2 ตุลาคม 2567
ที่อยู่
แขวง :   
บางกะปิ
เขต :   
ห้วยขวาง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
ศาสนา:  ระดับฟัรดูอีน 
 
สามัญ: ปว.ส.  สาขาวิจิตรศิลป์ (ไทยวิจิตรศิลป์ อาชีวะ)

ประสบการณ์การทำงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย Computer Graphic
รายละเอียดอื่นๆ
ผูัร่วมก่อตั้งกลุ่มผลัดใบ  ชุมชนบึงพระรามเก้า


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top