วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:15 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายสง่า  อามินเซ็น
นายสง่า  อามินเซ็น

นายสง่า  อามินเซ็น

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสง่า  อามินเซ็น
ชื่อมุสลิม :   
อิบนิ่ฮาญัร
อาชีพ :   
ผู้บริหารโรงเรียน
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
เลขานุการ
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
2 ตุลาคม 2567
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
ด้านศาสนา:
  -  จบชั้นซานาวี จาก วิทยาลัยบุอูสอิสลามียะห์  กรุงไคโร   ประเทศอียิปต์

ด้านสามัญ
  -  ปว.ช.  อีเลคโทรนิกส์  (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี)
  -  ป.ตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ว.บ.)  (ม.เกษมบัณฑิต)
  -  ป.โท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  สาขาบริหารการศึกษา  (ม.รามคำแหง)
ประสบการณ์การทำงาน

  1. รองผู้จัดการ งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม
  2. รองผุ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top