วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 11:18 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายสมพร  ดีหมัด
นายสมพร  ดีหมัด

นายสมพร  ดีหมัด

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมพร  ดีหมัด
ชื่อมุสลิม :   
อุมัร
อาชีพ :   
นักบริหาร
อีเมล :   
s_deemad@yahoo.com
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
นายทะเบียน
ฝ่าย :   
ทะเบียน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
2 ตุลาคม 2567
ที่อยู่
แขวง :   
บางกะปิ
เขต :   
ห้วยขวาง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10310
การศึกษา
  
   ด้านศาสนา:  

   - จบฟัรฎูอีนชั้น4

    - เรียนปอเนาะ 3 ปีที่รร.สามัคคีธรรมอิสลาม  แสนแสบ   มีนบุรี  กทม.

    ด้านสามัญ:                   

     - ป.ตรี        บริหารการผลิต (BA)

     - ป.โท        บริหารธุรกิจ (MBA)

ประสบการณ์การทำงาน
  
       1. อุตสาหกรรมการผลิตไอซี (แผงวงจรอิเลคโทรนิคส์)

     2. อุตสาหกรรมการผลิตหัวอ่านคอมพิวเตอร์ (Hard Disk Drive)

     3. Staff ฝ่ายคุณภาพ/ฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัด

     4. ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001  และ  ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม  (ISO 14001)

     5. ผู้จัดการระบบคุณภาพ

     6. ประสบการณ์ต่างประเทศ :  ประเทศสิงคโปร์   มาเลเซีย  จีน  อเมริกา

  
รายละเอียดอื่นๆ
  
    เคยเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการที่สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (สนท.) ระหว่างปี 2520-2522
    - เคยเป็นกรรมการฝ่ายประสานงานที่สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ย.ม.ท.) ระหว่างปี2523-2525 


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top