วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:23 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายวิโรจน์  นะมิ
นายวิโรจน์  นะมิ

นายวิโรจน์  นะมิ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวิโรจน์  นะมิ
ชื่อมุสลิม :   
อามีน
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
เหรัญญิก
ฝ่าย :   
การเงิน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
2 ตุลาคม 2567
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
   ด้านศาสนา: จบฟัรดูอีน   

   ด้านสามัญ:
   - ปวส-การขาย
   - ป.ตรี-ศิลปศาสตร์บัณฑิต(การจัดการ)
   
   


ประสบการณ์การทำงาน
    สถาบันการเงิน 28 ปี
    ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ธนชาต
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top