วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:05 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายมนัส  วงษยิ้ม
นายมนัส  วงษยิ้ม

นายมนัส  วงษยิ้ม

ชื่อ - นามสกุล :   
นายมนัส  วงษยิ้ม
ชื่อมุสลิม :   
อารีฟีน
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
2 ตุลาคม 2567
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
  ด้านศาสนา:  จบฟัรฎูอีนชั้น4

  ด้านสามัญ:    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช)  ช่างอุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทำงาน
  - พนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ชุมสายเพลินจิต)
  - ทำงานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับอดีตสส. และ อดีตรัฐมนตรี สุดารัตน์  เกยุราพันธ์ุ
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top