วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:23 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายสุไลมาน  นะมิ
นายสุไลมาน  นะมิ

นายสุไลมาน  นะมิ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสุไลมาน  นะมิ
ชื่อมุสลิม :   
สุไลมาน
อาชีพ :   
ธุรกิจส่วนตัว
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
อาคารสถานที่
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
2 ตุลาคม 2567
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
 ด้านศาสนา:  จบฟัรฎูอีนชั้น4
 ด้านสามัญ:  จบ ปว.ช. สาขาการตลาด
ประสบการณ์การทำงาน
  - เคยเป็นพนักงานธนาคารศรีนคร (สมุห์บัญชีสาขาย่อยทองหล่อ)

รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top