วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:09 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายมนตรี  นะมิ
นายมนตรี  นะมิ

นายมนตรี  นะมิ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายมนตรี  นะมิ
ชื่อมุสลิม :   
อะห์หมัด
อาชีพ :   
ครู
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
 ศาสนา:  ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ เอกอิสลามศึกษา (เกียรตินิยม)  ม.อัลอัซหัร  ประเทศอียิปต์

 สามัญ: ป.โท เอกปรัชญา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
ประสบการณ์การทำงาน
 ปัจจุบันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ เครสเซ็นต์ ประเทศไทย
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top