วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:50 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายนริศ  อามินเซ็น
นายนริศ  อามินเซ็น

นายนริศ  อามินเซ็น

ชื่อ - นามสกุล :   
นายนริศ  อามินเซ็น
ชื่อมุสลิม :   
คอลิด
อาชีพ :   
ผู้จัดการโรงเรียน
อีเมล :   
amincen2000@gmail.com
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
อิหม่าม
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
 - ศาสนา:  ป.ตรี นิติศาสตร์อิสลาม  ม.อัลอัซหัร  ประเทศอียิปต์
 - สามัญ :  ป.โท  รัฐประศาสนศาตร์  นิด้า
ประสบการณ์การทำงาน
   ปัจจุบันเป็นผู้จัดการโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม (โรงเรียนระบบบูรณาการ ภายใต้การกำกับดูแลโดยสุเหร่าคลองตัน มูลนิธิ)
รายละเอียดอื่นๆ
   ปัจจุบัน เป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)  และเป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษา


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top