วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:54 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายอารี  อับดุลสลาม
นายอารี  อับดุลสลาม

นายอารี  อับดุลสลาม

ชื่อ - นามสกุล :   
นายอารี  อับดุลสลาม
ชื่อมุสลิม :   
ซุกรี่
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
บิหลั่น
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 ตุลาคม 2563
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
  ด้านศาสนา:  จบฟัรฎูอีน

  ด้านสามัญ:  ปว.ส. ไฟฟ้ากำลัง
ประสบการณ์การทำงาน
   - พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคลองตัน (ควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า-Controller).  

   - ประสบการณ์ต่างประเทศ:  มาเลเซีย, สิงคโปร์
 
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top