วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 11:34 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดฮารูณ >> นางวีณา  สมัญญาภิรักษ์

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ


ข้อมูลของ นางวีณา  สมัญญาภิรักษ์
นางวีณา  สมัญญาภิรักษ์

นางวีณา  สมัญญาภิรักษ์

ชื่อ - นามสกุล :   
นางวีณา  สมัญญาภิรักษ์
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
แม่บ้าน
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
เหรัญญิก
ฝ่าย :   
การเงิน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กรกฎาคม 2565
วันหมดวาระ :   
8 กรกฎาคม 2569
ที่อยู่
แขวง :   
บางรัก
เขต :   
บางรัก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10500
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดฮารูณ

Scroll To Top