วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:00 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ


ข้อมูลของ นายวุฒิ  หอมชื่น
นายวุฒิ  หอมชื่น

นายวุฒิ  หอมชื่น

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวุฒิ  หอมชื่น
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
เกษียณอายุ
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
บิหลั่น
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
สัมพันธ์ชุมชน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กรกฎาคม 2565
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
บางรัก
เขต :   
บางรัก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10500
การศึกษา
สายสามัญ ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดฮารูณ

Scroll To Top