วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:36 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดฮารูณ >> นายสมจิตต์  ฤทธิ์ดี

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ


ข้อมูลของ นายสมจิตต์  ฤทธิ์ดี
นายสมจิตต์  ฤทธิ์ดี

นายสมจิตต์  ฤทธิ์ดี

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมจิตต์  ฤทธิ์ดี
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
นายทะเบียน
ฝ่าย :   
ทะเบียน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กรกฎาคม 2565
วันหมดวาระ :   
8 กรกฎาคม 2569
ที่อยู่
แขวง :   
สวนหลวง
เขต :   
สวนหลวง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10250
การศึกษา
สายสามัญ อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดฮารูณ

Scroll To Top