วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 19:55 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดฮารูณ >> นายบุญระวี  ไชยเดช

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ


ข้อมูลของ นายบุญระวี  ไชยเดช
นายบุญระวี  ไชยเดช

นายบุญระวี  ไชยเดช

ชื่อ - นามสกุล :   
นายบุญระวี  ไชยเดช
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
รับจ้าง
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
ประชาสัมพันธ์
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กรกฎาคม 2565
วันหมดวาระ :   
8 กรกฎาคม 2569
ที่อยู่
แขวง :   
สวนหลวง
เขต :   
สวนหลวง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10250
การศึกษา
สายสามัญ ระดับปริญญาตรี เกษมบัณฑิต
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดฮารูณ

Scroll To Top