วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 20:05 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ


ข้อมูลของ นายสม  สุลัยมาน
นายสม  สุลัยมาน

นายสม  สุลัยมาน

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสม  สุลัยมาน
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
รับจ้าง
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
อาคารสถานที่
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กรกฎาคม 2565
วันหมดวาระ :   
8 กรกฎาคม 2569
ที่อยู่
แขวง :   
บางรัก
เขต :   
บางรัก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10500
การศึกษา
สายสามัญระดับ ม.6 สยามธุรกิจ
ศาสนา ฟัรดูอีน ฮารูณ

ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดฮารูณ

Scroll To Top