วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 11:17 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดฮารูณ >> นายสันทนา  สืบสันติวงศ์

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ


ข้อมูลของ นายสันทนา  สืบสันติวงศ์
นายสันทนา  สืบสันติวงศ์

นายสันทนา  สืบสันติวงศ์

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสันทนา  สืบสันติวงศ์
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
นักธุรกิจ
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
ประชาสัมพันธ์
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กรกฎาคม 2565
วันหมดวาระ :   
8 กรกฎาคม 2569
ที่อยู่
แขวง :   
ช่องนนทรี
เขต :   
ยานนาวา
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดฮารูณ

Scroll To Top