วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:39 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดฮารูณ >> นางสาวรัตนา  ดาวุด

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ


ข้อมูลของ นางสาวรัตนา  ดาวุด
นางสาวรัตนา  ดาวุด

นางสาวรัตนา  ดาวุด

ชื่อ - นามสกุล :   
นางสาวรัตนา  ดาวุด
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
ค้าขาย
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
อาคารสถานที่
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กรกฎาคม 2565
วันหมดวาระ :   
8 กรกฎาคม 2569
ที่อยู่
แขวง :   
บางรัก
เขต :   
บางรัก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10500
การศึกษา
สายสามัญ ระดับ ม.ต้น ร.ร.เทศบาลวัดม่วงแค
ศาสนา ฟัรดูอีน มัสยิดฮารูณ
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดฮารูณ

Scroll To Top