วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:10 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดฮารูณ >> นายธนารัช  วัชระพิสุทธิ์

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ


ข้อมูลของ นายธนารัช  วัชระพิสุทธิ์
นายธนารัช  วัชระพิสุทธิ์

นายธนารัช  วัชระพิสุทธิ์

ชื่อ - นามสกุล :   
นายธนารัช  วัชระพิสุทธิ์
ชื่อมุสลิม :   
ฮัจยีอับดุลอาฮัด
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
อิหม่าม
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
สัมพันธ์ชุมชน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กรกฎาคม 2565
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
สะพานสูง
เขต :   
สะพานสูง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10240
การศึกษา
สายสามัญ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมัดดราส(อินเดีย)
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดฮารูณ

Scroll To Top