วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:18 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดคอลิดีน >> รศ.ดร.อดิศักดิ์  นุชมี

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอลิดีน


ข้อมูลของ รศ.ดร.อดิศักดิ์  นุชมี
รศ.ดร.อดิศักดิ์  นุชมี

รศ.ดร.อดิศักดิ์  นุชมี

ชื่อ - นามสกุล :   
รศ.ดร.อดิศักดิ์  นุชมี
ชื่อมุสลิม :   
อับดุรร๊อซซ๊าก
อาชีพ :   
อาจารย์
อีเมล :   
adinuchmee@gmail.com
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
อิหม่าม
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กุมภาพันธ์ 2566
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
ทุ่งครุ
เขต :   
ทุ่งครุ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10140
การศึกษา

ประวัติการศึกษาสามัญ

- ประถมศึกษา                     โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

          - มัธยมศึกษาตอนต้น          โรงเรียนบูรณะศึกษา

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น สาขาช่างยนต์  โรงเรียนช่างกลกรุงธน

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคยานยนต์  โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ประวัติการศึกษาศาสนา

 - มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร คลองสิบเก้า ฉะเชิงเทรา

 - มัธยมศึกษาตอนต้น          สถาบันบุอูส อัลอัซฮัร กรุงไคโร อียิปต์

          - มัธยมศึกษาตอนปลาย      สถาบันบุอูส อัลอัซฮัร กรุงไคโร อียิปต์

 - ปริญญาตรี      คณะอุศูลุดดีน สาขาหะดีษ (พระวจนศาสดา)  มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร วิทยาเขตมันศูเราะห์ ประเทศอียิปต์

           - ปริญญาโท      คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาอุศูลุดดีน เชี่ยวชาญด้านหะดีษ  มหาวิทยาลัย อาล อัลบัยต์ เมืองมัฟรอค ประเทศจอร์แดน

  - ปริญญาเอก     สาขาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

- อาจารย์พิเศษสาขาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

- อนุกรรมการ ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

- อนุกรรมการ ฝ่ายพัฒนาเยาวชน คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 

ปัจจุบัน

- อิหม่ามประจำมัสยิดคอลิดีน

- อาจารย์ประจำภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

- อนุกรรมการ ฝ่ายทะเบียน คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

- อนุกรรมการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำ  กรุงเทพมหานคร

- อนุกรรมการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดคอลิดีน

Scroll To Top