วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 12:29 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอลิดีน


ข้อมูลของ นายสมชาย  โพธิ์ดำ
นายสมชาย  โพธิ์ดำ

นายสมชาย  โพธิ์ดำ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมชาย  โพธิ์ดำ
ชื่อมุสลิม :   
ฮัจยีรอฟิก
อาชีพ :   
ครู
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
9 กุมภาพันธ์ 2566
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
ทุ่งครุ
เขต :   
ทุ่งครุ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10140
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

- คอเต็บประจำมัสยิดคอลิดีน

 - ครูใหญ่โรงเรียนคอลิดีนนั้ลอิสลามิยะห์

รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดคอลิดีน

Scroll To Top