วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:12 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (ปากคลองเคล็ด)


ข้อมูลของ นายสมศักดิ์  เดวี
นายสมศักดิ์  เดวี

นายสมศักดิ์  เดวี

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมศักดิ์  เดวี
ชื่อมุสลิม :   
ฮัจยีริดวาน
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
29 พฤษภาคม 2563
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (ปากคลองเคล็ด)

Scroll To Top