วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 06:59 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายสมหมาย  มูลทรัพย์
นายสมหมาย  มูลทรัพย์

นายสมหมาย  มูลทรัพย์

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมหมาย  มูลทรัพย์
ชื่อมุสลิม :   
อาลี
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
8 มีนาคม 2559
วันหมดวาระ :   
7 มีนาคม 2563
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
   ด้านศาสนา:
   -  อัลกุรอ่าน   โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม (คลองตัน)
   -  ฟัรฎูอีนชั้น4  โรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม

    ด้านสามัญ:
   -  เตรียมอุดมศึกษา   สาธิตประสานมิตร
   -  ปว.ส. เครื่องกล   ม.เทคโนโลยี่ประจอมเกล้า  ธนบุรี
   -  ป.ตรี  ม.ราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์การทำงาน
   
    -  Supervisor   บ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)  จำกัด
    -  ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง  โรงงานผลิตน้ำมหาจักดิ์   การประปานครหลวง
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top