วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 07:24 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)


ข้อมูลของ นายอดุลย์  มูลทรัพย์
นายอดุลย์  มูลทรัพย์

นายอดุลย์  มูลทรัพย์

ชื่อ - นามสกุล :   
นายอดุลย์  มูลทรัพย์
ชื่อมุสลิม :   
อดุลย์
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
สัมพันธ์ชุมชน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
8 มีนาคม 2559
วันหมดวาระ :   
7 มีนาคม 2563
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
   ด้านศาสนา:  จบฟัรฎูอีน (ปี4) จากโรงเรียนริดวานุ้ลอิสลาม
  
   ด้านสามัญ:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การท่องเที่ยว  การบิน  การโรงแรม
ประสบการณ์การทำงาน
   - ผู้จัดการ กำเนิดทรัพย์แมนชั่น  (ถนน เพชรพระราม/คลองตัน)
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน)

Scroll To Top