วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 10:35 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)


ข้อมูลของ นายวีระศักดิ์  วงษ์ศรี
นายวีระศักดิ์  วงษ์ศรี

นายวีระศักดิ์  วงษ์ศรี

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวีระศักดิ์  วงษ์ศรี
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
10 กุมภาพันธ์ 2550
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
สะพานสูง
เขต :   
สะพานสูง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10240
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)

Scroll To Top