วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 20:47 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)


ข้อมูลของ นายจรูญ  ฟามุด
นายจรูญ  ฟามุด

นายจรูญ  ฟามุด

ชื่อ - นามสกุล :   
นายจรูญ  ฟามุด
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
5 กันยายน 2558
วันหมดวาระ :   
4 กันยายน 2562
ที่อยู่
แขวง :   
สะพานสูง
เขต :   
สะพานสูง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10240
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)

Scroll To Top