วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:43 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)


ข้อมูลของ นายเกษม  พึ่งและ
นายเกษม  พึ่งและ

นายเกษม  พึ่งและ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายเกษม  พึ่งและ
ชื่อมุสลิม :   
มูฮำหมัดโบ๊ต
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
14 ตุลาคม 2558
วันหมดวาระ :   
13 ตุลาคม 2562
ที่อยู่
แขวง :   
คลองสิบ
เขต :   
หนองจอก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10530
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)

Scroll To Top