วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:53 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


ข้อมูลของ นายสุรพล  บินยีซัน
นายสุรพล  บินยีซัน

นายสุรพล  บินยีซัน

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสุรพล  บินยีซัน
ชื่อมุสลิม :   
มายิด
อาชีพ :   
ค้าขาย
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
7 ตุลาคม 2560
วันหมดวาระ :   
6 ตุลาคม 2564
ที่อยู่
แขวง :   
แสนแสบ
เขต :   
มีนบุรี
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
สายมัญ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาสุธรรมวงศ์วิทยา/คลอง16
ศาสนาจบการศึกษาชั้นซานาวีสถานศึกษา มะฌซาะห์ตุดดีน/จ.ฉะเชิงเทรา
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

Scroll To Top