วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:23 น.

มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

ทะเบียนเลขที่ 9 วันที่จดทะเบียน 16 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ราษฎร์อุุทิศ 17
ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4
  • กิจกรรมประจำปี

    กิจกรรมประจำปี

               กิจกรรมประจำปี            การจัดค่ายพักเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเวลา ๒๔ ปี ติดต่อกัน            การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับกทม. ปีละ ๑ ครั้ง            การจัดงานรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง            การจัดงานการกุศลร่วมกับองค์กรศาสนาในกทม. ปีละ ๑ ครั้ง            การจัดประชุมสัญจรหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานมาใช้ห้องประชุมฯ  &nbs ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดิน

 

ที่ตั้ง

9 ซอยราษฎร์อุทิศ 17 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

เลขหมายทะเบียน

9

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

16  มีนาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

นายสัมฤทธิ์  เหมนิมัด

ตำแหน่งอิหม่าม

นายวาฮับ  วิสนี

ตำแหน่งคอเต็บ

นายซันลีม  เจ๊ยอเด

ตำแหน่งบิหลั่น

·       ประวัติความเป็นมา

มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีนได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 โดยมีอาจารย์ซำซุดดิน หวังบู่ (รอฮิมาฮุ้ล

เลาะห์) ได้อุทิศ(วากัฟ) ที่ดินจำนวน 12 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา ให้กับมัสยิดและเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อการก่อสร้างมัสยิดหลังนี้ขึ้นมาตลอดระยะเวลา 60 ปีเศษ ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงและบูรณะมัสยิดสถานมาโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันภายในบริเวณที่ดินของมัสยิดจะประกอบไปด้วยอาคารมัสยิด อาคารเอนกประสงค์สอนศาสนา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข บริเวณกุโบร์(สุสาน) ปัจจุบันมีการเรียนการสอนศาสนาระดับฟัรดูอัยนิ์ การเรียนทางสายสามัญระดับ กศน. การฝึกวิชาชีพ การสอนเด็กเล็กชันปฐมวัย ศูนย์จริยธรรมอิสลาม

ในปัจจุบันนี้เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้อาคารมัสยิดหลังเดิมซึ่งกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น คับแคบไม่สามารถรองรับจำนวนสัปปุรุษที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญๆ ได้เพียงพออีกทั้งสภาพของมัสยิดถึงเวลาที่จะต้องทำการบูรณะขึ้นใหม่

คณะกรรมการมัสยิดพร้อมทั้งปวงสัปปุรุษจึงมีมติพร้อมกันให้ดำเนินการขยายอาคารมัสยิดให้กว้างด้านละ 4 เมตร ยาว 15 เมตร และขยายช่วงมิมบัรออกไปอีกกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ซึ่งขยายเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาได้ทั้งสองชั้น จะต้องใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท โดยการจัดงานการกุศลเพื่อขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

·          รายนามอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด

ตำแหน่งอิหม่าม

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายสัมฤทธิ์  เหมนิมัด

16 มีนาคม 2492

2.       นายวุฒิวัย  หวังบู่

- ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายวาฮับ  วิสนี

16 มีนาคม 2492

2.       นายไพฑูรย์  มันเดวอ

- (ลาออก)

3.       นายฮาซัน  มานวงศ์

1 พฤศจิกายน 2518 – 6 มีนาคม 2526

4.       นายสุพจน์  วังสตัง

1 พฤษภาคม 2526 – 21 มกราคม 2539

5.       นายดำรงค์  เด่นตี

28 มีนาคม 2539 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายซันลีม  เจ๊ยอเด

16 มีนาคม 2492

2.       นายบุญชู  หวังบู่

- ปัจจุบันรายละเอียดอื่นๆ

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 347 ครอบครัว  จำนวน 1,128 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 585 คน
 - เพศหญิง 543 คน
 - รวม 1,128 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 42 คน
 - เพศหญิง 34 คน
 - รวม 76 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 543 คน
 - เพศหญิง 509 คน
 - รวม 1,052 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 421 คน
 - เพศหญิง 369 คน
 - รวม 790 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 122 คน
 - เพศหญิง 140 คน
 - รวม 262 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


โทรศัพท์ 02-543-8531
โทรสาร -
มือถือ 089-811-0105
อีเมล -
เว็บไซต์ https://masjid.islamicbangkok.or.th/masjid/id/14804
Facebook -
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

รูปภาพ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

แผนที่ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

Scroll To Top