วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:25 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


ข้อมูลของ ว่าที่ ร.ต.วุฒิสิษฐ์  วารีวงค์
ว่าที่ ร.ต.วุฒิสิษฐ์  วารีวงค์

ว่าที่ ร.ต.วุฒิสิษฐ์  วารีวงค์

ชื่อ - นามสกุล :   
ว่าที่ ร.ต.วุฒิสิษฐ์  วารีวงค์
ชื่อมุสลิม :   
ฮาซัน
อาชีพ :   
ครู
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
7 ตุลาคม 2560
วันหมดวาระ :   
6 ตุลาคม 2564
ที่อยู่
แขวง :   
แสนแสบ
เขต :   
มีนบุรี
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
สายมัญ จบการศึกษาชั้น ปริญญาโท สถานศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ศาสนาจบการศึกษาชั้นซานาวี สถานศึกษามิฟตาฮู้ลอุลูมิดดีนียะห์(บ้านดอน)
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

Scroll To Top