วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:19 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


ข้อมูลของ นายวุฒิวัย  หวังบู่
นายวุฒิวัย  หวังบู่

นายวุฒิวัย  หวังบู่

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวุฒิวัย  หวังบู่
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
อิหม่าม
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
7 ตุลาคม 2560
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
แสนแสบ
เขต :   
มีนบุรี
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
สายสามัญจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถานศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร
ศาสนา จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถานศึกษา มหาวิทยาลัย อัลฮัซฮีร (อียิปต์)
ประสบการณ์การทำงาน
  1. ปัจบันอิหม่ามมัสยิดอิดอฮาดร์อูลูมุดดีน แสนแสบมีนบุรี
  2. นายกสภานักเรียนเก่าอาหรับ
  3. อดีตอนุกรรมการวุณิสภา
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

Scroll To Top