วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 10:46 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


ข้อมูลของ นายดำรงค์  เด่นตี
นายดำรงค์  เด่นตี

นายดำรงค์  เด่นตี

ชื่อ - นามสกุล :   
นายดำรงค์  เด่นตี
ชื่อมุสลิม :   
อิบรอฮีม
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
28 มีนาคม 2539
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
ทรายกองดินใต้
เขต :   
คลองสามวา
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

Scroll To Top