วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:34 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


ข้อมูลของ นายวสัน  สละกูดิง
นายวสัน  สละกูดิง

นายวสัน  สละกูดิง

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวสัน  สละกูดิง
ชื่อมุสลิม :   
มูฮำหมัด
อาชีพ :   
วิทยากร
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
1 กรกฎาคม 2560
วันหมดวาระ :   
30 มิถุนายน 2564
ที่อยู่
แขวง :   
สามวาตะวันออก
เขต :   
คลองสามวา
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
สายมัญ จบการศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรี จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศาสนา จบการศึกษาระดับชั้น ซานาวี จากสถานศึกษา มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

Scroll To Top