วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:04 น.

มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

ทะเบียนเลขที่ 11 วันที่จดทะเบียน 25 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ไมตรีจิต 24
ถนน ไมตรีจิต แขวง สามวาตะวันออก
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


มัสยิดดารุสสะอาดะห์


ที่ตั้ง

11 หมู่ที่ 15 ซอยไมตรีจิต 24 ถนนไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เลขหมายทะเบียน

11

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25  มีนาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

นายหะยีมาน  ฐิตะลักขณะ

ตำแหน่งอิหม่าม

นายหาบ  หมัดละ

ตำแหน่งคอเต็บ

นายสุไลมาน  มะหะหมัด

ตำแหน่งบิหลั่น

·       ประวัติความเป็นมา

ชุมชนนี้ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคใต้ของไทย บางส่วนย้ายมาจากจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แล้วมาอยู่ที่ตำบลสี่แยกมหานาค บางส่วนมาจากจังหวัดสตูล มาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลคันนายาว

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอนปลาย ได้มีการย้ายจากสี่แยกมหานาค และคันนายาวมาอยู่ที่คลองสี่ ตำบลสามวาตะวันออก พร้อมทั้งปลูกสร้างมัสยิดหลังแรกขึ้น โดยฮัจยีสอัด บินฮัจยีอับดุลเลาะห์(ยังไม่มีนามสกุลใช้) เป็นอิหม่ามท่านแรกโดยทำหน้าที่ทั้งตำแหน่งอิหม่ามและคอเต็บด้วยในเวลาเดียวกัน อยู่ประมาณ 25 ปี เมื่อมีประชากรมุสลิมในชุมชนเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการปลูกสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง โดยใช้ใต้อาคารเป็นโรงเรียนสอนสายสามัญและศาสนาในปี พ.ศ. 2487

โดยท่านอิหม่ามอับดุรเราะห์มาน ฐิตะลักขณะ ทำการสอนเละเชิญครูโฟด สมทวี มาช่วยสอนสายสามัญ

     ปี พ.ศ. 2490 ได้มอบกิจการเรื่องการเรียนการสอนให้อยู่ในความควบคุมดูแลของราชการพร้อมทั้งให้มีงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2492 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่”

     ปี พ.ศ. 2500 ได้มีการขยายอาคารมัสยิดเนื่องสัปปุรุษมีมากขึ้น พร้อมทั้งมอบที่ดินจำนวนหนึ่งให้กับสัปปุรุษที่อาศัยที่คลองเก้า ตำบลคอลงสิบ เพื่อก่อสร้างมัสยิดอัลฟาลาห์ และสัปปุรุษคลองแปดของมัสยิด ก็ได้แยกไปก่อสร้างมัสยิดดารุสสลาม (คลอง 8)

     ปี พ.ศ. 2542 ได้ทำการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เป็น ค.ส.ล. เนื่องจากความเก่าของอาคารหลังเก่า

     ปี พ.ศ. 2538 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนภาคศาสนาเป็นอาคาร ค.ส.ล. มีห้องเรียน 6 ห้องและห้องประชุม 1 ห้อง มัสยิดแห่งนี้ใช้ชื่อว่า “มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ” (สุเหร่าคลองสี่) มาตั้งแต่ก่อสร้างครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน

·          รายนามอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด

ตำแหน่งอิหม่าม

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายหะยีมาน  ฐิตะลักขณะ

25 มีนาคม 2492

2.       นายเดช  ฐิตะลักขณะ

- 23 เมษายน 2537 (ลาออก)

3.       นายวุฒิ  ฐิตะลักขณะ

29 สิงหาคม 2539 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายหาบ  หมัดละ

25 มีนาคม 2492

2.       นายประยูร  หมัดละ

1 พฤศจิกายน 2518 -  19 กุมภาพันธ์ 2527

3.       นายสมาน  มะหะหมัด

30 พฤษภาคม 2527 – 22 พฤศจิกายน 2531

4.       นายจำรัส  หมัดละ

31 มกราคม 2532 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายสุไลมาน  มะหะหมัด

25 มีนาคม 2492

2.       นายชลิต  กอบกุล 

1 พฤศจิกายน 2518 – 27 เมษายน 2526

3.       นายเฉลิม  วงศ์เจริญ

30 พฤษภาคม 2527 – (ตาย)

4.       นายนิมิตร  หมัดละ

13 กุมภาพันธ์ 2536 – 18 พฤษภาคม 2549

5.       นายอภิชัย  มิดำ

27 พฤษภาคม 2549 - ปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 275 ครอบครัว  จำนวน 841 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 405 คน
 - เพศหญิง 436 คน
 - รวม 841 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 14 คน
 - เพศหญิง 9 คน
 - รวม 23 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 391 คน
 - เพศหญิง 427 คน
 - รวม 818 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 304 คน
 - เพศหญิง 317 คน
 - รวม 621 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 87 คน
 - เพศหญิง 110 คน
 - รวม 197 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-889-2786
อีเมล -
เว็บไซต์ https://masjid.islamicbangkok.or.th/masjid/id/17198
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

แผนที่ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

Scroll To Top