วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:23 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


ข้อมูลของ นายอรรณพ  หมัดละ
นายอรรณพ  หมัดละ

นายอรรณพ  หมัดละ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายอรรณพ  หมัดละ
ชื่อมุสลิม :   
กอเซ็ม
อาชีพ :   
Halal Supervisor
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
1 กรกฎาคม 2560
วันหมดวาระ :   
30 มิถุนายน 2564
ที่อยู่
แขวง :   
สามวาตะวันออก
เขต :   
คลองสามวา
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
สายมัญ จบการศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรี จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ศาสนา จบการศึกษาระดับชั้น ซานาวีย์ 7 จากสถานศึกษา มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนีย๊ะห์
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

Scroll To Top