วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 11:16 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดคอลิดีน >> นายพีรพงษ์  เชื้อบัณฑิต

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอลิดีน


ข้อมูลของ นายพีรพงษ์  เชื้อบัณฑิต
นายพีรพงษ์  เชื้อบัณฑิต

นายพีรพงษ์  เชื้อบัณฑิต

ชื่อ - นามสกุล :   
นายพีรพงษ์  เชื้อบัณฑิต
ชื่อมุสลิม :   
ฮัจยีอับดุลฮากีม
อาชีพ :   
วิศวกร
อีเมล :   
geem46@gmail.com
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
นายทะเบียน
ฝ่าย :   
ทะเบียน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
ครบกำหนดวาระ มาตรา ๔๐ (๑)
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
8 ธันวาคม 2561
วันหมดวาระ :   
7 ธันวาคม 2565
ที่อยู่
แขวง :   
ทุ่งครุ
เขต :   
ทุ่งครุ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10140
การศึกษา

ประวัติการศึกษาสามัญ

 ประถมศึกษา                     โรงเรียนราษฎร์บูรณะ

               มัธยมศึกษาตอนต้น          อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 ป.ว.ช.                  สาขา ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

 ป.ว.ส                  สาขา ช่างกลโลหะ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ปริญญาตรี             สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดคอลิดีน

Scroll To Top